Zmiany w rejestracjach i zawiadomieniach pojazdów. Eksperci z Autoplac rozwiewają wątpliwości

Zmiany w rejestracjach i zawiadomieniach pojazdów. Eksperci z Autoplac rozwiewają wątpliwości

0 przez

Zmiany w rejestrowaniu i składaniu zawiadomień o nabyciu i zbyciu pojazdu weszły w życie 1 stycznia 2024 roku. Wciąż wielu sprzedawców i prywatnych właścicieli ma wątpliwości względem poprawnej interpretacji nowych przepisów. Eksperci z Autoplac.pl – portalu z ogłoszeniami motoryzacyjnymi od Yanosik, we współpracy z Związkiem Dealerów Samochodów, wyjaśniają skomplikowane kwestie.

Jak i kiedy zarejestrować (przerejestrować) pojazd?

Od 1 stycznia 2024 roku nowy obowiązek złożenia wniosku o rejestrację (przerejestrowanie) pojazdu należy złożyć w terminie:

 • 30/90 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 30/90 dni od daty dopuszczenia do obrotu przez KAS pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa, które nie należy do UE.
 • 30/90 dni od sprawdzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego UE.

90 dni, to termin dla profesjonalistów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami na terenie RP. Oznacza to, że podlegają mu dealerzy, autohandle (komisy), platformy zakupowe, leasingi, wynajmy, stacje demontażu, platformy do handlu „wrakami”, ubezpieczyciele.

Dużo większy problem z nowymi przepisami, będą mieć firmy handlujące pojazdami używanymi, ponieważ samochody nowe zostały wyłączone z obowiązku. Oczywiście autoryzowani dealerzy, w zakresie w jakim sprzedają auta używane, również podlegają nowym przepisom.

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich pojazdów samochodowych, które zgodnie z definicją stanowią pojazd wyposażony w silnik, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Nowe przepisy dotyczą także motorowerów, przyczep, ciągników rolniczych, a nawet pojazdów wolnobieżnych, które wchodzą w skład kolejki turystycznej.

 • Należy pamiętać, że o zastosowaniu nowych przepisów decyduje data transakcji. Jeśli pojazd został zakupiony przed 1 stycznia 2024 roku, to zastosowanie mają stare przepisy. A jeśli zakup miał miejsce po 1 stycznia 2024, wówczas należy zarejestrować pojazd w terminie, który dotyczy danego właściciela oraz złożyć staroście zawiadomienie o nabyciu. Co ważne, nie ma obowiązku rejestrowania auta przed upływem 90 dni, jeśli zostanie ono sprzedane przed upływem tego terminu – informuje Julia Langa, Autoplac.pl

Dużym utrudnieniem jest to, że wniosku o rejestrację nie można złożyć przez profil zaufany. Nie można tutaj zastosować tzw. rejestracji przez salon, która działa online, ponieważ dotyczy ona tylko samochodów nowych, a te są rzecz jasna wyłączone z obowiązku.

W Ministerstwie Cyfryzacji wciąż trwają prace, które mają usprawnić ten proces i umożliwić składanie wniosków przez aplikację mObywatel, szacuje się, że będzie to możliwe dopiero w 2026 roku.

Czy można przedłużyć termin rejestracji pojazdu, gdy jest uszkodzony?

Nie ma to znaczenia w świetle przepisów. Eksperci z Autoplac oraz ZDS podpowiadają, że istnieją dwie możliwości podjęcia działań w takiej sytuacji.

Pierwszym wariantem jest przeniesienie własności pojazdu na inne podmioty przed upływem terminu, co spowoduje, że dla każdego z nich będzie się rozpoczynać nowy termin na złożenie wniosku o rejestrację.

Drugą możliwością jest powołanie się na art. 64 paragraf 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Mówi on o terminie na usunięcie braków formalnych. Można więc złożyć wniosek o rejestrację bez pozytywnego badania technicznego i z uwagi na uszkodzenie pojazdu i konieczność jego naprawy, można jednocześnie wnioskować o przyznanie dłuższego niż 7 dni terminu na usunięcie tego braku i zrobienie badania. Przepisy nie określają maksymalnego czasu, do jakiego może być ten termin wydłużony, więc należy to robić z wyczuciem.

Kogo nie dotyczą nowe przepisy?

Znowelizowane przepisy nie dotyczą wszystkich, ustawa uwzględnia kilka wyjątków:

 • W zakresie nowego pojazdu (fabrycznie nowego i nigdy nie rejestrowanego) nie ma obowiązku, jeśli właścicielem jest przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Podmiot uprawniony, który posiada decyzję w zakresie profesjonalnej rejestracji pojazdów (tablice dealerskie) nie podlega obowiązkowi, ale wyłącznie w odniesieniu do pojazdów, dla których posiada ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów.

Zatem, obowiązek przerejestrowania nie będzie dotyczył pojazdów demo u autoryzowanych dealerów, które nie są nowymi modelami, ale uzyskały wcześniej profesjonalny dowód rejestracyjny.

Samorejestracje u autoryzowanych dealerów

Tak zwane samorejestracje dealerskie są bardzo powszechnym zjawiskiem na polskim rynku. Dealerzy rejestrują nowe auta na siebie, ażeby spełnić nakładane przez importerów cele sprzedażowe. W tej kwestii sprawa nieco się komplikuje. Otóż, obowiązek przerejestrowania nowego auta będzie istniał, jeśli to auto zostało już wcześniej zarejestrowane.

Wyjaśnia to definicja nowego auta, którą można znaleźć w ustawie Prawo o ruchu drogowym – Dział I, Art. 2 pkt. 62 „nowy pojazd – pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany”.

W świetle przepisów, fabrycznie nowe auto, ale już zarejestrowane na dealera, nie będzie stanowiło nowego auta.

Co z samochodami spoza UE?

W przypadku pojazdów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej, termin na przerejestrowanie będzie liczony dopiero od momentu zakończenia przez KAS procedury celnej w Polsce. Ale często zdarza się tak że auto “przypływa” do innego portu niż polski.

 • Jeśli samochód jest sprowadzony spoza UE, ale przekracza granicę Unii Europejskiej w innym niż Polska kraju, to jest to dosyć specyficzna sytuacja, ponieważ termin na jego rejestrację rozpocznie się od momentu jego sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Traktujemy go bowiem jako pojazd sprowadzony z terytorium UE – tłumaczy Julia Langa, Autoplac.pl

Sprzedaż pojazdu a termin rejestracji pojazdu

 • Obowiązek przerejestrowania pojazdu wygaśnie w momencie, w którym dealer dokona zbycia przed upływem terminu 90 dni. Nie oznacza to jednak, że będzie zwolniony z obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu w wydziale komunikacji, w miejscu, w którym ma zarejestrowaną spółkę. Dotyczy to wyłącznie aut zarejestrowanych w Polsce. Jeśli pojazd jest sprowadzony z zagranicy, to nie trzeba składać zawiadomienia o zbyciu, ponieważ nie był on zarejestrowany – tłumaczy Julia Langa, Autoplac.pl

Nawet w sytuacji oczekiwania na stały dowód rejestracyjny, auto może zostać sprzedane. Decyduje o tym prawo cywilne. Czynność czasowej rejestracji nie wyłącza prawa do sprzedaży pojazdu.

W takiej sytuacji poprzedni właściciel wydaje upoważnienie nowemu właścicielowi pojazdu do odebrania twardego dowodu rejestracyjnego.

Drugą kłopotliwą sytuacją jest ta, gdy auto zostanie sprzedane w 89 dniu, nie będąc wcześniej zarejestrowane, a klient zwróci je po tygodniu. Wówczas zwrot następuje z tytułu rękojmi, a transakcję można potraktować jako niebyłą, a sam pojazd trafi z powrotem we własność dealera.

Niemniej, istnieje tutaj ryzyko otrzymania kary, bowiem termin na rejestrację auta upłynął.

 • W takiej sytuacji powinny mieć zastosowanie przepisy ogólne postępowania administracyjnego, które regulują nakładanie administracyjnych kar pieniężnych. Zgodnie z przepisami – organ administracji publicznej, w drodze decyzji odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, poprzestając na pouczeniu, jeśli wada naruszenia jest znikoma. A w sytuacji, w której auto powróci do dealera w formie fizycznej, ten powinien złożyć wniosek o zarejestrowanie, co spowoduje że organ (na podstawie wyżej wspomnianego przepisu) powinien odstąpić od nałożenia kary – komentuje Julia Langa, Autoplac.pl

Podobnym scenariuszem jest ten, gdy przedsiębiorca, który ma 90 dni na zarejestrowanie pojazdu, sprzedaje auto po upłynięciu 45 dni osobie fizycznej, która nie zajmuje się handlem samochodowym. Wówczas termin dla osoby fizycznej teoretycznie minął 15 dni, a w praktyce? Będzie liczony od nowa, co oznacza że nowy właściciel ma 30 dni na zarejestrowanie pojazdu.

Kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji w terminie

Ogromne wątpliwości wzbudzają również kary za niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie.

Zgodnie z nowymi przepisami kary pieniężne za nie złożenie wniosku o przerejestrowanie pojazdu wobec właściciela prywatnego pojazdu, którego obowiązuje 30 dni, wyniesie 500 zł od pojazdu, a dealera, który nie wykonał tej czynności w terminie do 90 dni, 1000 zł od pojazdu.

Stawka kar wzrośnie, gdy wniosek nie zostanie złożony w okresie minimum 180 dni od upływu terminu. Wówczas właściciel pojazdu nie-przedsiębiorca zapłaci 1000 zł, a przedsiębiorca zajmujący się profesjonalnie obrotem pojazdami 2000 zł od auta.

Eksperci z Autoplac.pl i ZDS zapewniają, że kara jest jednorazowa.

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu – nowe przepisy

Zgodnie z nowymi przepisami nie ma już obowiązku zawiadamiania o nabyciu pojazdu zarejestrowanego – został on zastąpiony obowiązkiem złożenia wniosku o rejestrację.

Uregulowana została także kwestia właściwości miejscowej dla składania zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Można dokonać tej procedury u starosty właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę albo czasowego zamieszkania.

 • W przypadku przedsiębiorstw wielozakładowych lub innych podmiotów, w skład których wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, wniosek składa się u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. Kolejną zmianą jest uregulowanie kwestii współwłaścicieli – wystarczy, że jeden właściciel pojazdu złoży zawiadomienie o zbyciu – informuje Julia Langa, Autoplac.pl

Nowe przepisy w zakresie rejestracji pojazdów i o zawiadomieniu o zbyciu wprowadziły mnóstwo zamieszania w środowisku profesjonalnych sprzedawców samochodów oraz prywatnych właścicieli.

Z pomocą skonfundowanym dealerom i handlarzom ruszyli eksperci z Autoplac.pl – portalu z ogłoszeniami moto od Yanosik, który od niedawna należy do Związku Dealerów Samochodów. 

Warto wiedzieć

Według danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2021 roku dokonano ponad 1,7 mln rejestracji nowych pojazdów, z czego aż 1,3 mln to samochody osobowe. W tym samym roku wydano ponad 372 tys. dokumentów prawa jazdy. Na rynku polskim dominują samochody stare.

Pod koniec 2020 roku aż 40% samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce miało ponad 20 lat, natomiast 38,3% miało od 11 do 20 lat. Dominującym typem pojazdów jest benzyna. W 2020 roku pojazdy z silnikami benzynowymi stanowiły 45% polskiego rynku samochodów. Na drugim miejscu z 40% były diesel, na trzecim miejscu uplasowało się LPG z 14%. Natomiast pojazdy z napędem hybrydowym to jedynie 1%.

Raport za rok 2020 pt. “Branża Motoryzacyjna” przygotowany przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) podaje, że w polskich fabrykach w 2020 roku wyprodukowano 428 tys. samochodów osobowych i lekkich dostawczych. To spadek o 31,2% w porównaniu z rokiem wcześniejszym, będący wynikiem czasowego zastopowania gospodarki w związku z pandemią COVID-19.

Nad Wisłą znajdują się liczne zakłady produkcyjne takich marek jak Inter Cars, Toyota Motor Poland czy Mercedes-Benz. Volkswagen Poznań wyprodukował od stycznia 2022 roku już 40 881 samochodów. W 2016 roku Mercedes-Benz zdecydował się wybrać Jawor w województwie dolnośląskim na lokalizację zakładu produkcyjnego o wartości 500 milionów euro. Na Dolnym Śląsku, w Kobierzycach, znajduje się największa w Europie fabryka baterii litowo-jonowych, które są niezbędne do produkcji pojazdów elektrycznych. Rozwijane są tam samoobsługowe linie produkcyjne wykorzystujące sztuczną inteligencję. Ponadto, szwedzki producent baterii do e-pojazdów, Northvolt, poinformował w lutym 2021 o budowie fabryki w Gdańsku. Koniec pierwszego etapu inwestycji o łącznej wartości 200 milionów dolarów zaplanowano na przełom 2022 i 2023 roku. 

Inwestorzy z branży motoryzacyjnej w Polsce mogą korzystać z preferencyjnych przepisów podatkowych i dotacji, które są różnymi formami pomocy publicznej. Wśród środków wspierających znajdują się zwolnienia z podatku dochodowego dla inwestycji oraz podatku od nieruchomości w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, a także pomoc oferowana w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które mają wspierać prace badawczo-rozwojowe. 

Pomimo stabilnej pozycji i dobrych perspektyw, w najbliższych latach polską branżę motoryzacyjną czekają liczne wyzwania. Główne z nich wiążą się z programem UE dotyczącym przejścia z pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi na zeroemisyjne do 2035 roku. Planowana transformacja będzie wymagała ogromnych inwestycji w infrastrukturę, rozwój technologii i szkolenia pracowników. Aby sprostać tym oczekiwaniom niezbędna będzie restrukturyzacja linii produkcyjnych w polskich zakładach wytwórczych, które koncentrują się obecnie głównie na małych samochodach osobowych z tradycyjnymi silnikami. 

Tylko w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. produkcja pojazdów silnikowych na europejskich rynkach wschodzących spadła o 23 proc. W 2021 r. Europa była najsłabszym rynkiem świata w sektorze automotive. W drugim półroczu ubiegłego roku spadła ilość rejestracji nowych pojazdów. Początek roku 2022 pokazał, że liczba ta była niższa niż w analogicznych miesiącach w trzech ostatnich latach. Ma to związek m.in. z zakłóceniami łańcuchów dostaw i problemami z dostępnością materiałów potrzebnych do produkcji aut.

Polska będzie musiała zmierzyć się z perspektywą utraty przewagi konkurencyjnej w kilku segmentach branży motoryzacyjnej, co ma związek z rosnącymi kosztami pracy w kraju.

Porada tygodnia AUTO Time

Bezpieczeństwo na drodze to kwestia kluczowa, mająca na celu ochronę życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Oto kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze:

 1. Przestrzegaj ograniczeń prędkości: Zawsze dostosowuj prędkość do warunków drogowych, znaków drogowych i przepisów. Nadmierna prędkość jest jednym z głównych czynników wypadków drogowych.
 2. Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa: Zapięcie pasa bezpieczeństwa może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie w przypadku wypadku. Upewnij się, że wszyscy pasażerowie w pojeździe mają zapięte pasy.
 3. Unikaj jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków: Kierowanie pojazdem pod wpływem substancji psychoaktywnych jest niebezpieczne i może prowadzić do tragicznych wypadków. Jeśli planujesz spożywać alkohol, zorganizuj alternatywny środek transportu.
 4. Przestrzegaj znaków drogowych: Znaki drogowe zawierają istotne informacje dotyczące ograniczeń prędkości, kierunku ruchu, skrzyżowań i innych ważnych elementów drogi. Zawsze zwracaj uwagę na znaki i przestrzegaj ich.
 5. Uważaj na pieszych i rowerzystów: Bądź szczególnie ostrożny w obszarach, gdzie mogą pojawić się piesi i rowerzyści. Zawsze ustępuj pierwszeństwa pieszym na przejściach dla pieszych.
 6. Zachowaj bezpieczną odległość: Trzymaj bezpieczną odległość między swoim pojazdem a pojazdem przed tobą. To umożliwi ci reakcję na nagłe zdarzenia i uniknięcie kolizji.
 7. Regularnie sprawdzaj pojazd: Upewnij się, że twój pojazd jest w dobrym stanie technicznym. Regularne przeglądy, wymiana oleju, sprawdzenie hamulców i oświetlenia są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa na drodze.
 8. Unikaj używania telefonu podczas jazdy: Rozmawianie przez telefon komórkowy lub przeglądanie treści podczas jazdy może być bardzo niebezpieczne. Zawsze skoncentruj się na prowadzeniu pojazdu.
 9. Ustępuj pierwszeństwa: Zawsze ustępuj pierwszeństwa, gdy to konieczne, zwłaszcza na skrzyżowaniach i w innych miejscach, gdzie istnieje ryzyko kolizji.
 10. Bądź elastyczny i cierpliwy: Nie zawsze wszystko pójdzie zgodnie z planem. Bądź elastyczny, cierpliwy i dostosuj się do zmieniających się warunków drogowych.

Przestrzeganie tych zasad może znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drodze i zminimalizowania ryzyka wypadków drogowych.